• Privacyverklaring

  Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Jisp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617512, hierna te noemen: `de Vereniging`.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

  Welke gegevens verwerken wij?

  De Vereniging verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam van de leden, geslacht en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden.

  Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

  Bij de aanvraag van een nieuw lid - sponsorovereenkomst - donateur - vrijwilliger - etc. kunnen wij u vragen om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan van de overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de onze organisatie, medewerkers en cliënten.

  Hoe lang bewaren we gegevens?

  De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

  Delen met anderen.

  De Vereniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (b.v. WeTransfer). De Vereniging zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

  De Vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Betaalachterstanden kunnen wij uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens mogelijk ook gebruikt voor een kredietwaardigheidsbeoordeling.

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar de emailadressen: [email protected] en/of [email protected]. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde.

  De Vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Klacht

  Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden behandeld.

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Media, foto's etc.

  Leden kunnen zelf kiezen of zij alleen met hun naam, alleen met hun foto of met beide zichtbaar op bijvoorbeeld het wedstrijdformulier komen te staan.

  Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, bestuur, commmissies of andere leden van de voetbalvereniging is niet altijd een probleem en is meestal goedbedoeld. Maar wat als een ouder klaagt over het plaatsen van een foto of video van zijn kind op de clubwebsite of op een ander mediakanaal? Dan zijn wij als voetbalvereniging verplicht om gehoor te geven aan de klacht.

  Sportlink, De Vereniging en Privacy

  Sportlink verwerkt uw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of De Vereniging waarbij u zich hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

  Privacy niveaus binnen Sportlink

  Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van uw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau. 
  Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit 3 niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt.

  • Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
  • Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  • Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: [email protected]