• Geschrokken en verslagen zijn wij door het plotselinge overlijden van onze voorzitter


  ASTRID HEIJKAMP


  Astrid was al jaren in allerlei hoedanigheden betrokken bij VV Jisp en droeg onze vereniging een zeer warm hart toe. In haar rol als voorzitter stelde zij zich altijd bescheiden en dienstbaar op.


  VV Jisp is Astrid veel dank verschuldigd.


  Wij gaan Astrid binnen onze vereniging heel erg missen en wensen haar familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.


  Bestuur, leden en vrijwilligers
  Voetbalvereniging Jisp