VV Jisp, Club van 75-lid i.o.

Doel van deze Club
Het bestuur van VV Jisp hebben het voornemen de Club van 75 nieuw leven in te blazen met als doel geld ter
beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van de
jeugd en in de algemene en sociale sfeer.

De keuzes voor bestedingsdoelen dienen zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur en de
Jeugdcommissie te worden gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding vanuit de vereniging zeer op prijs gesteld.

Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club ook duidelijk een sociale functie.

Een kwart van de inkomsten vloeit terug naar de leden zelf d.m.v. het drankje en hapje dat bijvoorbeeld
1 x maal per seizoen wordt aangeboden en een attentie die jaarlijks wordt uitgereikt (paraplu, handdoek etc.). Het lidmaatschap van deze Club van 75 zorgt op deze manier voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub. Tevens zullen de namen van de leden in de kantine in de daarvoor bedoelde vitrine komen te hangen.

Waar kunnen we de inkomsten aan besteden?
Voor de bijdrage van € 40,00 (totaal  bij 75 leden 3000,– ) wordt een zo goed mogelijke besteding gezocht. De Club van 75 denkt ook zelf na over nuttige doelen en er kunnen verzoeken vanuit de Jeugdcommissie en het Hoofdbestuur worden ingediend.

Een greep uit mogelijke bestedingen in willekeurige volgorde:
Projectiescherm met beamer
Opknapbeurt speeltuin
Nieuwe jeugddoeltjes
Financieren vervoer van jeugdspelers naar interlands en betaald voetbal wedstrijden
Financiële bijdrage aan ‘seniorenmiddag’, georganiseerd vanuit onze club
Financiële bijdrage aan diverse jeugdactiviteiten (o.a. Sinterklaasactiviteit, kampioensuitje en activiteiten
i.v.m. seizoensafsluiting
Bijdrage jaarlijkse club BBQ of playbackshow.

Wilt u zich aansluiten bij de club van 75 meld u dan aan via de onderstaande link:

Hier Aanmelden

 

Alvast bij voorbaat hartelijk dank!