Voorbereidingen seizoen 2016-2017

Voorbereidingen seizoen 2016-2017

Het is bijna vakantietijd, maar binnen onze vereniging wordt er hard aan de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen gewerkt.

Vacatures bestuur en jeugdbestuur functies zijn bijna allemaal ingevuld met nieuwe gemotiveerde personen.
De maandag/donderdag werkersgroep is druk bezig om de velden en opstallen in optimale staat te krijgen.
Bestuur en jeugdbestuur zijn druk bezig om MA1/damesteam voor v.v. Jisp te behouden.
Werkgroep privatisering is nog steeds in onderhandeling met de gemeente.
Onder leiding van Sander Smit en Tjeerd Bijaard worden de toiletgroepen in de kantine geheel gerenoveerd.
Peter Heykamp is druk op de transfermarkt, om nog enkele versterkingen binnen te halen.
Trainersduo Leslie Honig en Andy Huitema gaan nog voor de vakantie hun tactische en technische
ideeën delen met alle senioren.
De penningmeester zal bij ieder lid de factuur van de contributie op de mat laten vallen, zodat deze
voor het begin van seizoen betaald is.
Begin van het nieuwe seizoen komt er misschien weer een club BBQ voor alle leden en vrijwilligers van
v.v. Jisp.

U ziet dat een aantal vrijwilligers/leden van v.v. Jisp ook nog na het seizoen hard aan het werk zijn.
Voor de overige leden en mensen die v.v. Jisp een warm hart toedragen, er zijn het gehele seizoen
nog voldoende vrijwilligers nodig om alle activiteiten goed te laten verlopen.

Zet je ook een paar uurtjes in voor onze vereniging!