AED instructie 15 oktober

aed

Afgelopen maandag 15 oktober was VV Jisp gastheer van de Burger Hulp Jisp bij een instructieavond over het gebruik van een AED, het apparaat dat bij een hartfalen levens kan redden en ook bij ons in de kantine aanwezig is.

Onder bezielende leiding van Mario Snel van Snel AED, geassisteerd door Linda, werd het een zeer leerzame avond.

Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk op de deelnemers, waaronder ook een aantal mensen van onze vereniging, en werd het niet alleen een leerzame avond maar ook een vermakelijke.

Na een aantal praktijkvoorbeelden van Mario werden de deelnemers hard aan het werk gezet op oefenpoppen en werden er zelfs praktijksituaties nagebootst.

Aan het eind van de avond ontvingen alle deelnemers een certificaat. Mario benadrukte hierbij dat hij hoopte dat het nooit nodig zal zijn maar dat de deelnemers , ingeval van nood, zeker adequaat zullen optreden.

VV Jisp ondersteunt de Burger Hulp Jisp en de manier waarop Mario Snel de instructie vormgeeft. Bij eventuele herhalingsavonden is VV Jisp graag bereid weer als gastheer op te treden. Wij hopen dat de komende periode nog meer leden van onze vereniging zich willen aansluiten bij dit burgerinitiatief, want van mensen die levens kunnen redden kunnen er nooit genoeg zijn.