radar

Van uw voorzitter

Beste leden, als eerste daad van uw nieuwe voorzitter wil ik u allen mededelen dat onze vereniging met ingang van 01-01-2017 op eigen benen staat. (geprivatiseerd) Zowel de gemeente Wormerland als de vereniging v.v.Jisp zijn beide tevreden over de uitkomst van jaren lang plannen maken en onderhandelen betreffende privatisering sportvelden. De commissie privatisering heeft zich…

voorz

Jaap Luttik nieuwe voorzitter VVJisp.

Afgelopen ledenvergadering op donderdag 10-11-2016 heeft vertrekkend voorzitter Jan Buiten de hamer overgedragen aan Jaap Luttik. Onder Jan Buiten, die vanaf 2011 voorzitter van de dorpsclub was, zijn heel wat speerpunten bereikt. De renovatie van het complex, dat najaar 2015 heeft plaatsgevonden, was hierin het hoogtepunt. Lees verder op: Zaanse sportkrant

balll

Jisp doet goede zaken in Groot-Schermer

Het was voor VVJisp belangrijk de wedstrijd tegen GSV met 3 winstpunten af te sluiten. Doordat Kwadijk hun 1e elftal uit de competitie had genomen had VVJisp 3 punten in mindering gekregen en zakte daardoor naar de onderste regionen. Met winst zouden de Jispers hiervan weer wat afstand nemen en aansluiten bij de middenmoot.  …

hamer

Algemene ledenvergadering

Wil jij weten hoe jouw club ervoor staat of wil je meedenken met de ontwikkelingen naar de toekomst, kom dan aanstaande donderdag 10 november naar de algemene ledenvergadering. Aanvang 21.00 uur   Datum Donderdag, 10 November 2016 Opening Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering  26 november 2015 Verslag secretariaat Verslag penningmeester Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kascommissie…